All posts by Alena Jánková

– 21.9.2023 Seznamovací akce

Milí rodiče,

Spolek rodičů a přátel školy spolu s MŠ Tyrskou Vás srdečně zve na 2. ročník sportovního „seznamovacího“ odpoledne:

O pohár MŠ Čtyřlístek

Přijďte si užít sportovní odpoledne se svým dítětem a seznámit se s ostatními rodiči.

Kdy: 21. 9. 2023

Kde: Minigolf STARS Třinec

V kolik: v 16:00 hodin

Vstup do dětského lanového parku zdarma

– Cena stravného

Od 1. dubna 2023 se zvyšuje cena stravného z důvodu vysokých cen potravin. Výše celodenního stravného je stanovena takto:

Věk dítětePřesnídávkaObědSvačinaCelkem dotovaná cenaPlná cena
3-6 let11,-Kč20,-Kč10,-Kč41,-Kč113,-Kč
7-10 let12,-Kč22,-Kč10,-Kč44,-Kč116,-Kč
V ceně je zahrnut i pitný režim.

– Poděkování za PLES

Poděkování

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Tyrská děkuje sponzorům za věcné a finanční dary, které pomohly při organizaci plesu.

El Speedo, spol. s.r.o.

HC Oceláři Třinec

Colosus.cz

Steeltec Cz, s.r.o.

Mechdecor s.r.o.

SMOLO CZ, s.r.o.

Okay elektro

Třinec BEZ obalu

Kadeřnictví Nelly

Café Maroszek

A8 Reklama

Pochutnej si!

Mňamis

Masáže Nikol

Dortové studio VESA

CANIS SAFETY, a.s.

Restaurace Sojka

VITALITY Slezsko, s.r.o.

UNIPACK

Prádlo u Jiřinky

STEEL RING TŘINEC, s.r.o.

Balans Studio

HC RT TORAX Poruba

Plavání Rosnička

Johanka Czudek

Sádky Oldřichovice

HORIZONTAL plus, s.r.o.

Děkujeme také rodičům, kteří se na přípravě plesu aktivně podíleli a přišli se bavit, za věcné a finanční dary a zajištění občerstvení.

Poděkování patří také DJ Saganovi, za hudební doprovod a restauraci Burian, která nám poskytla zázemí a skvělý servis

– 9.-10.5.2023 Zápisy do MŠ

 • Zápisy do MŠ na školní rok 2023/2024 – sebou si přineste rodný list dítěte
 • Zápisy budou probíhat: v úterý 9.5.2023 a ve středu 10.5.2023 v době od 7:00-15:00 hodin.
 • Děti budou přijímány do mateřské školy k celodennímu provozu na základě písemné žádosti rodičů, zákonných zástupců dítěte- kterou obdrží na místě zápisů nebo si žádost mohou připravit sebou ze sekce na webových stránkách: KE STAŽENÍ.
 • O přijetí rozhodne ředitelka MŠ na základě kritérií do 30 dnů od podání žádosti
 • Podle novely školského zákona č.561/2004 S., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy: www.ctyrlistek.skolky.info . V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly dne: 26. 5. 2023
 • Registrační číslo Vaši žádosti a dítěte vám bude přiděleno v den zápisu
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
 • Před vydáním rozhodnutí se můžete vyjádřit k podkladům rozhodnutí a také máte právo nahlížet do spisu dle §38 odst.1, Správního řádu., a to do data: 25. 5. 2023 po telefonické dohodě s ředitelkou školy (za MŠ Tyrská) a s učitelkami (za MŠ Guty, Tyra, Ves).
 • V den zápisu rodiče obdrží:

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE– vyplnit, potvrdit lékařem, podepsat a přinést do 19.5.2023

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ– vyplnit až po přijetí dítěte (zjistíte 26.5.2023) a přinést do MŠ do 31.5.2023

INFORMACE PRO RODIČE-  S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM DÍTĚTE podle kterého si na webu najdete, zda Vaše dítě bylo přijato.

 • Veškeré informace o přijímání dětí a provozu mateřské školy Vám poskytne:

ředitelka mateřské školy: Bc. Alena Jánková (tel.: 558348025, 603945400)

zástupkyně ředitelky v plném rozsahu v nepřítomnosti je: Kapustková Monika

 • Další kontakty na MŠ: Školní jídelna   Tel.:  558 348 024

                                                  e-mail jídelny: jidelnatyrska@seznam.cz

                                                  e-mail MŠ:  ms.tyrska@volny.cz                                

Školné a stravné platí rodiče na měsíc dopředu. Platby probíhají ve dvou možnostech:

a) bezhotovostním převodem (stažením z účtu zákonného zástupce dítěte, tuto platbu provádí vedoucí jídelny po písemné dohodě)

b) hotově – vždy do 15. dne v měsíci- vedoucí školní jídelny na MŠ Tyrská 670, v době od

6:00 – 13:00 hodin !!!

O termínu výběru a termínu bezhotovostní platby jsou rodiče informováni prostřednictvím  vývěsek v šatnách a na webových stránkách školy. Částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne v měsíci.

Stravné na školní rok 2022/2023 činí                             37,- Kč na den

Děti s odkladem školní docházky                                  40,- Kč na den

Školné                                                                         400,- Kč na měsíc

Školné se platí paušálně a je sníženo nebo prominuto zákonnému zástupci dítěte pouze:

 1. pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (sníženo)
 2. během prázdninového provozu (sníženo)
 3. předškolním dětem a dětem s odkladem školní docházky (prominuto)
 4. prokáže-li zákonný zástupce pobírání sociálního příplatku nebo dávek pěstounské péče (promítnuto)

Provoz MŠ Tyrská je: 6:00 – 16:00 hodin.

Provoz na okolních MŠ Tyra, Ves, Guty je: 6:30 – 16:00 hodin.

– 26.2.2023 Akce STaRS

Tobogán šus je opět tady

Krytý bazén STaRS neděle 26.2.2023 od 8:00-20:00 hodin

Přijďte si kdykoliv během dne sjet na tobogánu, zaregistrujte se do své kategorie a vyhrajte skvělé ceny!

Závodíme o ceny v 6 kategoriích, na absolutního vítěze čeká roční volný vstup na krytý bazén. Pro všechny účastníky vstupné bez časového omezení. V Restauraci STaRS po celý den pestrá nabídka jídel a občerstvení.

– Vánoční přání

Vánoční prázdniny začínají 27.12.2022 a končí 1.1.2023. Těšíme se na Vás v pondělí 2.1.2023.

– UPOZORNĚNÍ

Prosíme rodiče, aby NIKDY neparkovali ve vjezdu do MŠ. Ráno se pekař nemůže dostat do školní jídelny a nemůže čekat, až odjedete. A nejen pekař, ale i dodávka masa, zeleniny, atd. Děkujeme.