All posts by Alena Jánková

– 10.6.2022 Zahradní slavnost

V pátek 10.6.2022 od 15:00 hodin bude na zahradně mateřské školy Zahradní slavnost (Radovánky). Děti nám zatančí a my je za to odměníme atrakcemi. Výdělek z této akce poputuje do pokladny SRPŠ, tudíž zase pro naše děti na výlety, atd. Prosíme rodiče, aby se také zapojily do náročné přípravy této akce. Dobrovolníci se mohou telefonicky spojit s paní předsedkyní SRPŠ Veronikou Szwanczarovou- tel.: 739 638 056.

Za pomoc předem děkujeme.

– 8.6.2022 Výlet

Ve středu 8.6.2022 pojede celá MŠ s dětmi na výlet. Dvě třídy pojedou do Dětského světa a další dvě do Žirafky v Ostravě. Odjezd od MŠ bude v 9:00 hodin, tak mohou děti normálně přijít do 8:00 hodin do MŠ jako obvykle. Bližší informace budou vyvěšeny na nástěnkách v šatnách tříd.

– Prázdninový provoz všech MŠ v Třinci

01.07. – 15.07. MŠ Karpentná, MŠ Kanada, MŠ Janáčkova,
MŠ Máchova, PMŠ D. Líštná
18.07. – 29.07. MŠ Koperníkova, MŠ Habrová, MŠ Slezská,
MŠ Nerudova, PMŠ D. Líštná
01.08. – 05.08. MŠ Koperníkova, MŠ Slezská, MŠ Nerudova,
PMŠ D. Líštná
08.08. – 12.08. MŠ Sosnová, MŠ Štefánikova, MŠ Nerudova,
PMŠ Štefánikova
15.08. – 19.08. MŠ Sosnová, MŠ Štefánikova, MŠ SNP,
MŠ Tyrská, PMŠ SNP
22.08. – 26.08. MŠ Konská, MŠ Nebory, MŠ SNP,
MŠ Tyrská, PMŠ SNP
29.08. – 31.08. MŠ U Splavu, MŠ Konská, MŠ Nebory,
MŠ Tyrská, PMŠ Nebory
Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince

– Zápisy na ZŠ Oldřichovice

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 v ZŠ Oldřichovice:

 • Zápis bude probíhat on-line od 01.04. do 30.04.2022
 • Odklad povinné školní docházky.
  • Bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit do 30. dubna 2022.
  • K žádosti je nutné doložit:
   • doporučení školního poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna),
   • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Výsledky přijímacího řízení.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na začátku května na webových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.
 • V měsíci červnu proběhne informační schůzka pro zákonné zástupce a děti ve škole.
 • Bližší informace budou na webových stránkách www.zsoldrichovice.cz.

– Zápisy do MŠ: 2.-3.5.2022

Zápisy do Mateřských škol na území města Třince budou probíhat

2.- 3. 5. 2022 v době od 7.00-15.00 hodin.

Způsoby podání žádostí:

 • žádost si rodiče mohou předem stáhnout z webových stránek ze sekce: Ke stažení a doma vyplní
 • vyplněnou žádost podají osobně v MŠ, kde obdrží i další informace.
 • pokud nemáte doma tiskárnu, žádost a další formuláře dostanete u zápisu
 • kritéria pro přijímaní dětí si můžete předem prostudovat, popř. stáhnout rovněž ze sekce: Ke stažení a podepsané přinést již k zápisu
 • sebou si nezapomeňte vzít rodný list dítěte !!!
 • zápis na MŠ Tyrská bude probíhat na chodbě u vchodu do ředitelny (půjdete po vyznačených šipkách směr ředitelna a zápisy)

– AKCE 180 dní- oprava nájezdu do TŽ

Největší akcí, která bude zahájena už 01. 03. 2022 je oprava nadjezdu do TŽ. Tato akce, která je naplánována od 1. 3. 2022 do 31. 08. 2022 silně ovlivní dopravní situaci ve městě. Harmonogram prací , uzávěry a ost. informace budou zveřejněny na webu Fajny Třinec. https://fajnytrinec.cz/projekty/32-nadjezd-zavodni nebo informace podá Ing. Lada Bartošová z odboru dopravy, tel. 558 306 296 nebo 774 749 834.

Jízdní řády poskytne odbor dopravy po 14. 02 .2022

Právě s touto akcí je spojena aktivita města s názvem 180 dní. Záměrem Statutárního města Třince (dále jen SMT) a jeho partnerů je motivace řidičů osobních aut, ke změně dopravních návyků na cestě do a z práce (cyklistika, MHD, pěšky). Motivační akce: dny městské hromadné dopravy zdarma, podpora ODISek losováním o ceny, jízda s ambasadorem, příběh laviček, zážitkový okruh, do práce na kole apod.

Z důvodu zajištění bezpečnosti, žádá SMT aby vedení škol informovalo rodiče o změnách v dopravě a ztíženém dojezdu do škol. Město zároveň uvítá další podněty, které zajistí bezpečnost občanů.

K dalším investičním akcím, které proběhnout v tomto roce patří rekonstrukce komunikace na ul. Kaštanová a výstavba parkovacího domu na sídlišti Sosna. V části Podlesí bude postaven nový chodník mezi školou a nemocnicí a dojde k rekonstrukci střechy kina.