Režim dne

Režim dne v mateřské škole

DOPOLEDNE 06:30 – 08:00 Scházení dětí, hry podle výběru, individuální činnosti, pohybové aktivity
INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE
08:30 – 09:00 Hygiena, svačina, hygiena
09:00 – 09:30 Komunitní kruh, činnosti dle témat školního vzdělávacího plánu
09:30 – 11:30 Hygiena, pobyt venku, náhradní činnosti (Metoda dobrého startu)
11:30 – 12:10 Hygiena, oběd, hygiena
12:10 –12:30

12:30- 14:00

Odchod dětí domů

Odpočinek, klidové zaměstnání, hygiena

ODPOLEDNE 14:00 – 14:20 Odpolední svačina, hygiena
14:20 – 16:00 Hry a činnosti podle zájmu dětí, individuální procvičování dle témat ŠVP
INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE

Provozní doby: 

MŠ Tyrská- 6:00-16:00 hod

MŠ Ves, Tyra a Guty- 6:30-16:00 hod