All posts by Alena Jánková

– PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Děkujeme firmám Moravia Steel, a.s., Autel, a.s., Karireal, a.s. za finanční dar na zhotovéní průlezky pro naši MŠ.

– Zahájení školního roku 2022-2023

Ve čtvrtek 1.9.2022 otevíráme MŠ pro všechny zapsané dětí na školní rok 2022-2023.

Dějte dětem do MŠ: papuče, věci na převlečení do MŠ, náhradní oblečení na ven dle počasí- jiné než ve kterých bude chodit v MŠ, pyžamo. A také velmi pěkně děkujeme za dar školce, a to za jedno celé balení papírových kapesníků (100 ks), jednu krabici papírových kapesníků a toaletní papír- celé balení (8 ks).

Těšíme se na vás.

– Den obce s hasiči 25.6.2022

Sbor dobrovolných hasičů Třinec- Oldřichovice zve všechny děti s rodiči na Den obce s hasiči, které se uskuteční u příležitosti 122. výročí založení sboru Hasičů.

Akce se uskuteční v sobotu 25.6.2022 ve 13.00 hodin v areálu TJ

– Schůzka rodičů prvňáčků v ZŠ Oldřichovice

Vážení zákonní zástupci, předávám informaci od paní ředitelky ZŠ Oldřichovice:

Dne 9.6.2022 v 15:00 hodin se bude konat informativní schůzka pro zákonné zástupce a budoucí prvňáčky v ZŠ Oldřichovice. Bližší informace obdržíte na svých soukromých e-mailech, které Vám budou zaslány třídními učitelkami. Těšíme se na Vás.

Vedení a učitelky ZŠ Oldřichovice.

– Rozhodnutí o přijetí dětí na školní rok 2022/2023

MATEŘSKÁ  ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK, TŘINEC, OLDŘICHOVICE 670 příspěvková organizace

Č.j.:  MŠČ/0330/2022                                                                      

Datum vydání rozhodnutí: 19. 5. 2022

ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY S CELODENNÍM PROVOZEM

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY:

MŠ Tyrská 670: 001325, 001326, 001327, 001328, 001329, 001330, 001331, 001332, 001333, 001334, 001335, 001336, 001337, 001338, 001339, 001340, 001341, 001342, 001343, 001344, 001345, 001346, 001347, 001348, 001349, 001350, 001351, 001352, 001353.

MŠ Ves 208: 00297,00298, 00299, 00300, 00301, 00302, 00303, 00304.

MŠ Tyra 80: 390, 392, 393, 394, 395, 396.

MŠ Guty 131: 00497, 00498, 00499, 00500, 00501.

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670ke dni:   01. 09. 2022

Odůvodnění:  Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy rozhodla o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupovala ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu s kritérii Mateřské školy Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o odvolání:  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodnutí vydává Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy

                                                                                                                                                             ………………………………………….

                                                                                                                                                                         Bc. Alena Jánková

– Zvláštní zápisy pro UK děti – СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 na území statutárního města Třince

Zvláštní zápis je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Zvláštní zápis bude probíhat v mateřských školách a základních školách zřizovaných statutárním městem Třinec  od pondělí 6. června do pátku 10. června 2022.

V naší MŠ Čtyřlístek se bude konat od 6:30- 14:30 hodin.

Dítě nebo žák se vzdělává v mateřské škole nebo základní škole ve školském obvodu, v němž  má  místo pobytu. Školské obvody základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třincem jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 12/2019 (odkaz).

Bližší informace o konání zvláštního zápisu zveřejní mateřské a základní školy např. na webových stránkách školy.

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:

  • povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017.
  • povinná školní docházka na děti narozené 1. 9. 2007 – 31. 8. 2016.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ У ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ на території статутного міста Тршинець

Спеціальна реєстрація призначена лише для дітей та учнів, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні.

З понеділка, 6 червня по п’ятницю, 10 червня 2022 року, у дитячих садках та початкових школах, заснованих статутним містом Тржінец, відбуватиметься спеціальний набір.

Дитина або учень здобуває освіту в дитячому садку або початковій школі в шкільному районі, де він або вона проживає. Шкільні округи початкових та дитячих садків, утворені статутним містом Тршенець, визначаються загальнообов’язковим Указом № 12/2019 (посилання).

Дитячі садки та початкові школи публікують більш детальну інформацію про спецзарахування, наприклад на сайті школи.

У 2022/2023 навчальному році застосовуються:

  • обов’язкова дошкільна освіта для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року.
  • обов’язкове відвідування школи дітьми, які народилися з 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2016 року.

– Prázdninový provoz všech MŠ v Třinci

01.07. – 15.07. MŠ Karpentná, MŠ Kanada, MŠ Janáčkova,
MŠ Máchova, PMŠ D. Líštná
18.07. – 29.07. MŠ Koperníkova, MŠ Habrová, MŠ Slezská,
MŠ Nerudova, PMŠ D. Líštná
01.08. – 05.08. MŠ Koperníkova, MŠ Slezská, MŠ Nerudova,
PMŠ D. Líštná
08.08. – 12.08. MŠ Sosnová, MŠ Štefánikova, MŠ Nerudova,
PMŠ Štefánikova
15.08. – 19.08. MŠ Sosnová, MŠ Štefánikova, MŠ SNP,
MŠ Tyrská, PMŠ SNP
22.08. – 26.08. MŠ Konská, MŠ Nebory, MŠ SNP,
MŠ Tyrská, PMŠ SNP
29.08. – 31.08. MŠ U Splavu, MŠ Konská, MŠ Nebory,
MŠ Tyrská, PMŠ Nebory
Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince