Charakteristika

Název školy

ID školy

Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670,příspěvková organizace

ydtkqfh

Adresa školy Tyrská 670, Třinec, 739 61
Telefon/fax 558 348 025, 603 945 400 //Šk.jídelna: 558 348 024
E-mail ms.tyrska@volny.cz
Adresa internetové stránky www.ctyrlistek.skolky.info
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003
Poslední aktualizace v rejst.škol 1. 3. 2006
Název zřizovatele Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, okr. Frýdek- Místek
kapacita 199
Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: Bc. Alena Jánková

Statutární zástupce: Monika Kapustková

Vedoucí jídelny: Petra Szkanderová

Ekonom: Ing. Šárka Vojtovičová

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečovat uspokojování přorozených potřeb dětí, ve spolupráci s rodinou zabezpečovat předškolní výchovu dětí a rozvoj jejich schopností.

Rozvíjení specifických forem výchovného působení na děti.

Zabezpečování uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj osobnosti dítěte.

Působení na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

Navazování na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťování všestranné péče dětem zpravidla ve věku od 3-6 let.

Provozování školní jídelny k zajištění společného stravování dětí a pracovníků předškolního zařízení.

Speciální logopedická třída Zřizovací listina ze dne 1.1.1996

 Součásti školy

součásti školy TELEFON
Mateřská škola Tyra 80,739 61 Třinec a výdejna stravy 558 348 246
Mateřská škola Guty 131, 739 55 Třinec a výdejna stravy 558 330 031
Mateřská škola Ves 208, 739 61 Třinec a výdejna stravy 558 348 110
Školní jídelna- MŠ Čtyřlístek, Oldřichovice 670, 739 61 Třinec 558 348 024

email: jidelnatyrska@seznam.cz

Provoz školy MŠ Tyrská

MŠ Ves

MŠ Guty,

MŠ Tyra

6,00 – 16,00

6,30- 16,00

6,30- 16,00

6,30- 16,00