Blog

– Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání-školné

Rada města při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace na své 42. schůzi konané dne 15. 4. 2024 usnesením č. 2024/1480 stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách měsíční úplatu ve výši:

550,- Kč/dítě

tato výše bude platná od 1. 9. 2024

(Plné znění stanovení úplaty najdete v sekci: Ke stažení)