Blog

– NAŠE ŠKOLA ZÍSKALA DOTACI z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – ČTĚTE!!!!

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala naše škola dotaci pro projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Název projektu: MŠ Čtyřlístek, Třinec
Číslo projektu: reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001499
Datum zahájení projektu: 1.9.2016
Datum ukončení projektu: 31.10.2018
Výše dotace: 597 258,00
Cíl projektu:
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže školám při společném vzdělávání dětí a to možností personálního posílení o chůvy v MŠ. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.