Blog

– Projekt „Zdraví dětem“

Milí rodiče, naše mateřská škola se zapojila do projektu “ Zdraví dětem“, který je akreditován a je nedílnou součástí při plnění povinné Primární prevence, obsažené v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání. Během realizace tohoto programu na naší škole jsme neshledali žádný problém týkající se poruch příjmu potravy u žáků v odučených třídách. Za absolvování projektu jsme obdrželi certifikát o absolvování projektu Zdraví dětem.  Pokud by jste se chtěli o projektu dozvědět více, můžete na těchto webových stránkách: www.projektzdravidetem.cz

Do tohoto projektu byly zapojeny i všechny okolní MŠ našeho subjektu.