Blog

– Zápisy na ZŠ Oldřichovice

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 v ZŠ Oldřichovice:

 • Zápis bude probíhat on-line od 01.04. do 30.04.2022
 • Odklad povinné školní docházky.
  • Bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit do 30. dubna 2022.
  • K žádosti je nutné doložit:
   • doporučení školního poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna),
   • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Výsledky přijímacího řízení.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na začátku května na webových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.
 • V měsíci červnu proběhne informační schůzka pro zákonné zástupce a děti ve škole.
 • Bližší informace budou na webových stránkách www.zsoldrichovice.cz.