Blog

– Zápisy do ZŠ

V termínu od 6.-7.4.2020 se budou konat zápisy do Základních škol. Sebou si vezměte rodný list dítěte! Další pokyny k zápisům budou včas vyvěšeny na nástěnkách v šatnách tříd.