Blog

– Vyúčtování Plesu

VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLKOVÉHO PLESU 2018
Příjmy
Tržba na plese
a z prodeje zákusků   24 061 Kč
Prodej lístků  12 900 Kč
Příjmy na třídách
(symbolické vstupné,
finanční dary…)  26 200 Kč
Celkem příjmy  63 161 Kč
Výdaje
Večeře  7 832 Kč
Občerstvení  5 094 Kč
Zajištění programu a hudby  5 700 Kč
Růže   1 700 Kč
Celkem výdaje  20 326 Kč
ZISK  42 835 Kč
Děkujeme rodičům, plesovým hostům, učitelkám a všem ostatním, kteří se podíleli na tomto krásném výsledku!
Peníze budou využity pro děti.