Blog

– Rozhodnutí o přijetí dětí na školní rok 2022/2023

MATEŘSKÁ  ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK, TŘINEC, OLDŘICHOVICE 670 příspěvková organizace

Č.j.:  MŠČ/0330/2022                                                                      

Datum vydání rozhodnutí: 19. 5. 2022

ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY S CELODENNÍM PROVOZEM

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY:

MŠ Tyrská 670: 001325, 001326, 001327, 001328, 001329, 001330, 001331, 001332, 001333, 001334, 001335, 001336, 001337, 001338, 001339, 001340, 001341, 001342, 001343, 001344, 001345, 001346, 001347, 001348, 001349, 001350, 001351, 001352, 001353.

MŠ Ves 208: 00297,00298, 00299, 00300, 00301, 00302, 00303, 00304.

MŠ Tyra 80: 390, 392, 393, 394, 395, 396.

MŠ Guty 131: 00497, 00498, 00499, 00500, 00501.

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670ke dni:   01. 09. 2022

Odůvodnění:  Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy rozhodla o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupovala ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu s kritérii Mateřské školy Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o odvolání:  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodnutí vydává Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy

                                                                                                                                                             ………………………………………….

                                                                                                                                                                         Bc. Alena Jánková