Blog

– PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Děkujeme firmám Moravia Steel, a.s., Autel, a.s., Karireal, a.s. za finanční dar na zhotovéní průlezky pro naši MŠ.