Blog

– Otevření MŠ od 12. 4. 2021

Všechny 4 MŠ našeho subjektu se otevřou v pondělí 12. dubna 2021 pro předškoláky, níže uvedené informace k otevření si důkladně pročtěte:

1. Děti se budou testovat vždy 2krát týdně (v pondělí a ve čtvrtek) a to antigenními testy SINGCLEAN…. z nosní dutiny. Ale není potřeba tyčinku zastrkávat daleko do nosu. Test bude provádět buď pověřená osoba, která bude u testování, nebo i sám rodič. 

2. Ráno se nejdřív dostavte s dítětem na TEST, který se bude provádět v chodbě u vchodu do ředitelny zezadu MŠ. (jděte po šipkách ŘEDITELNA). Nebudete se muset zouvat, ani svlékat. U testování bude vždy osoba, která na testování bude dohlížet, testy zapisovat a vyhodnocovat. 

3. Každé dítě bude mít svou KARTU, do které se bude zapisovat datum testu, hodina testu, vyhodnocení testu, odběratel testu a podpis zákonného zástupce a jeho telefon.

4. Rodiče nebudou na vyhodnocení testu čekat, neboť vyhodnocení testu trvá 15 minut a docházelo by k frontám. Mohou si vyčkat v autě nebo venku v odstupech a hlídat si čas. Volat budeme pouze rodičům, jejichž dítě bude POZITIVNÍ. 

5. Děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví a do 9. 4. 2021 chodily na Bezručovu MŠ, budou chodit od pondělí do své MŠ Čtyřlístek- i když nejsou předškoláci !!! Rodiče donesou potvrzení o tom, že pracují ve zdravotnictví. 

6. Na MŠ Tyrská bude nadále scházecí i rozcházecí oddělení,(dětí nebylo nikdy více než 15 a nyní budeme i vědět, že jsou děti dle testu negativní).

Poznámka: Jelikož byly mateřské školy celý březen uzavřeny, budou všechny děti od placení školného v měsíci březnu osvobozeny.