Blog

– Opatření od 10.5.2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
s účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
  • při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob
  • zákaz vstupu třetích osob do škol: V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech !