Blog

– Zvláštní zápisy pro UK děti – СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 na území statutárního města Třince

Zvláštní zápis je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Zvláštní zápis bude probíhat v mateřských školách a základních školách zřizovaných statutárním městem Třinec  od pondělí 6. června do pátku 10. června 2022.

V naší MŠ Čtyřlístek se bude konat od 6:30- 14:30 hodin.

Dítě nebo žák se vzdělává v mateřské škole nebo základní škole ve školském obvodu, v němž  má  místo pobytu. Školské obvody základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třincem jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 12/2019 (odkaz).

Bližší informace o konání zvláštního zápisu zveřejní mateřské a základní školy např. na webových stránkách školy.

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:

  • povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017.
  • povinná školní docházka na děti narozené 1. 9. 2007 – 31. 8. 2016.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ У ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ на території статутного міста Тршинець

Спеціальна реєстрація призначена лише для дітей та учнів, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні.

З понеділка, 6 червня по п’ятницю, 10 червня 2022 року, у дитячих садках та початкових школах, заснованих статутним містом Тржінец, відбуватиметься спеціальний набір.

Дитина або учень здобуває освіту в дитячому садку або початковій школі в шкільному районі, де він або вона проживає. Шкільні округи початкових та дитячих садків, утворені статутним містом Тршенець, визначаються загальнообов’язковим Указом № 12/2019 (посилання).

Дитячі садки та початкові школи публікують більш детальну інформацію про спецзарахування, наприклад на сайті школи.

У 2022/2023 навчальному році застосовуються:

  • обов’язкова дошкільна освіта для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року.
  • обов’язкове відвідування школи дітьми, які народилися з 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2016 року.