Blog

– Vyúčtování Vánočního jarmarku

Vyúčtování akce VÁNOČNÍ STROMEČEK U ŠKOLKY Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Tyrská

VELMI DĚKUJE  za darovaná světýlka na stromeček, veškerou pomoc, čas, dobrou náladu a trpělivost účastníkům, rodičům, učitelkám, kuchařkám a ostatním, kteří pomohli připravit a uskutečnit toto krásné odpoledne 4.12.2018 s jarmarkem, koledami a vánoční atmosférou u školky.

 DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘINESLI K PRODEJI NA JARMARK KRÁSNÉ VÝROBKY A ÚŽASNÉ DOBROTY

Výdaje    –  nákup potravin a nápojů na občerstvení, tácky, balicí materiál na výrobky…): 1 034  Kč         

Příjmy     –  dobrovolné příspěvky: 952 Kč

  • stánek venku: 3 205 Kč
  • jarmark vánočních dekorací a dobrot: 16 369 Kč

CELKEM PŘÍJMY: 20 526 Kč

 ZISK: 19 492 Kč