Blog

NOVÉ USNESENÍ !!!! platné od 24. 3. 2020

Usnesení:

Rada města Třince na své 44. schůzi dne 23. 03. 2020 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání:

  1. rozhodla

o uzavření provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec a to z důvodu  prevence proti šíření nákazy a opatřeními učiněnými Vládou České republiky, a to s účinností od 24. 03. 2020 do odvolání

  • určila

mateřskou školu v Třinci, ulice Štefánikova č. p. 772, k výkonu nezbytné péče o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu, s účinností od 24. 03. 2020 do odvolání.

Postup ředitelky MŠ při potvrzování „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů uzavření školského zařízení“:

v každý pracovní den v době od 8 – 16,00 hodin volejte na tel. č.: 603 945 400 ředitelce MŠ a domluvíte si s ní místo a čas předání potvrzené žádosti o ošetřovné.

ŠKOLNÉ- pokud bude MŠ uzavřena celý měsíc duben, nebudete platit školné. Kdyby se MŠ otevřela poslední týden v dubnu, vybereme jen 100,- Kč za školné. Vše budeme řešit operativně.