Blog

-INFORMACE K ZÁPISŮM DO ZŠ OLDŘICHOVICE

Základní škola a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace oznamuje,

 že zápisy do 1.tříd budou probíhat ve dnech 01.-24.04. 2020

Zákonní zástupci budou žádat o zápis těmito způsoby:

· do datové schránky školy – d28mik6 ,

· e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail nebo sken, požaduje se originál),

· poštou na adresu školy – Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, 739 61 Třinec  

Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zsoldrichovice.cz