All posts by Alena Roiková

– Sběr kaštanů a žaludů

Milí rodiče, prosíme, sbírejte s dětmi kaštany a žaludy, pro které si přijede myslivec a odveze vše zvířátkům do lesa. Máme slíbenou i symbolickou odměnu od pana hajného. Ale už jen pocit z toho, že jsme udělali něco pro naše zvířátka je k nezaplacení. Děkujeme.

– ve středu 1.9.2021 Zahájení školního roku 2021/2022

Milí rodiče, ve středu 1. 9. 2021 úspěšně a zatím bez větších omezení zahájíme školní rok 2021/2022. Co by mělo mít dítě v MŠ první den?

Oblečení na převléknutí, další jiné oblečení na pobyt venku- dle aktuálního počasí – vše podepsané!!!, Pyžamo– podepsané!!!, Toaletní papír– celé balení (2x ročně), hygienické kapesníky – celé balení 100 ks a (2x ročně), Do logopedické třídy velký sešit bez linek s obalem.

Co se týče opatření a organizace dětí spojené s covidem?

 • nevyžaduje se již prohlášení o bezinfekčnosti a ani testování dětí a zaměstnanců mateřské školy
 • rodiče jsou povinni nahlásit veškeré změny kontaktů na ně
 • dodržování osobní a respirační hygieny (kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit)
 • desinfikovat si ruce po příchodu do MŠ ještě před vstupem do šatny
 • pohyb rodičů a třetích osob v MŠ omezen
 • při akcích školy organizaci upravit tak, aby se minimalizoval kontakt účastníků
 • často větrat a vícekrát denně uklízet všechny prostory, kde se pohybují děti, zaměstnanci MŠ i rodiče
 • prát prádlo ve vysokých teplotách nad 60´C
 • při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85´C
 • neumožnit samoobslužný výdej jídla ani příborů

– 30.6.2021 Prázdniny u vody

30.6., což je poslední školní den, pořádá Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec,p.o. ve spolupráci s DDM Třinec akci „Zahájení prázdnin“ na letním koupališti.

– Opatření od 10.5.2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
s účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
 • při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob
 • zákaz vstupu třetích osob do škol: V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech !

– 5.11.2021 Lampiónový průvod

Vážení rodiče, srdečně Vás s dětmi zveme na seznamovací lampiónový průvod a opékání párků. Sraz bude v 16:45-17:00 hodin na fotbalovém hřišti v Oldřichovicích, krásně se projdeme a cíl bude v areálu Lesňáčku u myslivecké hájenky. Sebou si vezměte lampióny, teplé oblečení a dobrou náladu. Občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno…teplý čaj pro děti zdarma…párky k zakoupení na místě. Těšíme se na Vás.

– Testování dětí od 3.5.2021

Od 3. května 2021 se zmírňují pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení tak, že se preventivní testování bude provádět jen jednou týdně- v pondělí. Ve čtvrtek testování již nebude probíhat.

– Otevření MŠ od 12. 4. 2021

Všechny 4 MŠ našeho subjektu se otevřou v pondělí 12. dubna 2021 pro předškoláky, níže uvedené informace k otevření si důkladně pročtěte:

1. Děti se budou testovat vždy 2krát týdně (v pondělí a ve čtvrtek) a to antigenními testy SINGCLEAN…. z nosní dutiny. Ale není potřeba tyčinku zastrkávat daleko do nosu. Test bude provádět buď pověřená osoba, která bude u testování, nebo i sám rodič. 

2. Ráno se nejdřív dostavte s dítětem na TEST, který se bude provádět v chodbě u vchodu do ředitelny zezadu MŠ. (jděte po šipkách ŘEDITELNA). Nebudete se muset zouvat, ani svlékat. U testování bude vždy osoba, která na testování bude dohlížet, testy zapisovat a vyhodnocovat. 

3. Každé dítě bude mít svou KARTU, do které se bude zapisovat datum testu, hodina testu, vyhodnocení testu, odběratel testu a podpis zákonného zástupce a jeho telefon.

4. Rodiče nebudou na vyhodnocení testu čekat, neboť vyhodnocení testu trvá 15 minut a docházelo by k frontám. Mohou si vyčkat v autě nebo venku v odstupech a hlídat si čas. Volat budeme pouze rodičům, jejichž dítě bude POZITIVNÍ. 

5. Děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví a do 9. 4. 2021 chodily na Bezručovu MŠ, budou chodit od pondělí do své MŠ Čtyřlístek- i když nejsou předškoláci !!! Rodiče donesou potvrzení o tom, že pracují ve zdravotnictví. 

6. Na MŠ Tyrská bude nadále scházecí i rozcházecí oddělení,(dětí nebylo nikdy více než 15 a nyní budeme i vědět, že jsou děti dle testu negativní).

Poznámka: Jelikož byly mateřské školy celý březen uzavřeny, budou všechny děti od placení školného v měsíci březnu osvobozeny.