All posts by Alena Roiková

– Další sdělení rodičům

Vážení rodiče,

od pondělí 9. 11. 2020 se pokusíme obnovit provoz MŠ v normálním režimu. Jen Vás prosím, pokud Vaše dítě (nebo někdo z členů Vaší domácnosti) bude jevit známky nemoci, neposílejte jej do MŠ. Mějte na paměti, že tím ohrožujete zdraví všech ostatních.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Alena Roiková

– Důležité sdělení o provozu MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že přibývá nakažených a to i z řad personálu, jsem nucena Vás poprosit, abyste do MŠ ještě nadále neposílali děti, které si můžete ponechat doma. Budeme muset spojovat třídy kvůli nedostatku učitelek. Nemáme jinou možnost, jak danou situaci vyřešit.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení. Je to i pro nás hodně těžké, mateřské školy nezavírají, ale nemá v nich kdo učit, když učitelky musí být doma v karanténě, z důvodu pozitivního člena rodiny. A netýká se to pouze učitelek, ale i ostatního personálu.

O dalším vývoji situace Vás budu průběžně informovat.

Přeji všem pevné zdraví.

Alena Roiková

V Třinci dne 30.10.2020

Informace ke karanténě- dostanete i do emailů

Vážení rodiče,

dnes jsme dostali informaci od Hygieny, že je paní učitelka ze Zelené třídy pozitivní na Covid a má velice vážný průběh nemoci.

Co to pro Vás i nás v příštím týdnu znamená?:

 • Všechny děti ze Zelené třídy, které byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou, tj, které chodily do MŠ od 12.- 15.10. 2020 (jedná se o 14 dětí, které bude kontaktovat i call centrum) musejí zůstat v karanténě do čtvrtku 29. 10. 2020
 • Karanténa znamená, že nikam nesmí chodit, musí být doma, maximálně na zahradu u rodinného domu, na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost. Neměly by tam chodit ani návštěvy
 • Všichni budou kontaktováni pracovníky call centra, o nařízené karanténě a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budou objednáni na odběrové místo na testy
 • Vzhledem k vážnosti nakažení (a jedná se už i o další 2 učitelky, které čekají na výsledky testů, neboť byly v kontaktu s pozitivními osobami ve své domácnosti) musíme udělat další nouzové opatření:  
 • po domluvě se zřizovatelem se celý příští týden od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 otevře pouze jen jedna třída a to pro děti, jejichž rodiče oba pracují a nemohou si dítě/děti nechat doma. V této třídě budou pracovat celý týden (kromě středy-Státního svátku) pouze dvě stejné učitelky- nebudeme se střídat, abychom byli v karanténě co nejvíce osob a eliminovali nákazu na minimum i mezi námi! Tudíž prosíme i Vás rodiče, aby jste opravdu, JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ, příští týden zvážili docházku dětí do MŠ!

DO PÁTKU 23. 10. 2020 (DO DNEŠKA) DO 18,00 HODIN (PROSÍM) MI VŠICHNI RODIČE POTVRDÍ NEÚČAST NEBO V NUTNÉM PŘÍPADĚ ÚČAST DÍTĚTE DO MŠ. (MUSÍME VĚDĚT POČET HLAVNĚ I KVŮLI KUCHYNĚ).-odpovězte prostřednictvím svých emailů- do emailů svých tříd. Tyto informace Vám během dnešního dne paní učitelky zašlou.

 Ostatní INFORMACE od hygieny:

 • V případě potíží u dětí, kontaktujte dětské lékaře, rovněž Vás mohou objednat na odběry. Pokud by rodič potřeboval vystavit Paragraf-karanténu, rovněž se vše řeší přes dětské lékaře
 • Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky,

DĚKUJEME ZA VSTŘÍCNOST A POCHOPENÍ  !!!!

S přáním pevného zdraví

Bc. Alena Roiková, ředitelka MŠ.

– Informace k momentální situaci Covidu

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS V PŘÍPADECH, KTERÉ MOHOU
V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19
VE ŠKOLÁCH NASTAT:
• Pokud je pozitivní dítě/žák/student, učitel
nebo jiný zaměstnanec školy – místně příslušná krajská hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné karanténě kontaktů
a o protiepidemických opatřeních, přičemž jeden nakažený neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy.
• PCR pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru, pokud nejsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely,
nebo pokud lze přetrvávající příznaky vysvětlit jinak. Izolace se ukončuje bez provedení PCR testu.
• U blízkých kontaktů nakaženého dítěte/žáka/studenta/učitele nebo jiného zaměstnance školy je minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů proveden PCR test, při jeho negativitě následuje další PCR test za minimálně 10 dnů po posledním kontaktu s nakaženým, v případě negativity testu dochází k ukončení karantény, při pozitivitě testu
je nutná izolace s ukončením výše uvedeným způsobem.
• Ochrany rizikových domácích kontaktů dětí/žáků/ studentů a zaměstnanců školy je nutné dosáhnout úpravou režimu v domácnosti – omezit blízký osobní kontakt, nošení roušky apod.
• Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
• Zpracováno ke stavu ke dni 24. srpna 2020

– Vítáme Vás po prázdninách

Nový školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

Jak to bude v MŠ vypadat?:

 • děti ani zaměstnanci nebudou nosit roušky
 • děti si do odvolání nebudou čistit zuby- nekupujte ani kartáček a ani pastu do MŠ
 • již bude scházecí oddělení, tudíž si děti přiveďte ráno od 6:00-7:00 hodin do zelené třídy- vchod zprava a od 7:00 hodin si pak už dítě přiveďte do své třídy
 • budeme chodit s dětmi častěji na zahradu (dejte dětem vhodné oblečení)
 • místnosti se budou každou hodinu větrat na 5 min. (děti při větrání v místnosti nebudou)
 • budeme 2x denně dezinfikovat kliky, hračky, stoly, židle, atd.
 • jídlo budeme dětem podávat v rukavicích
 • děti se po umytí rukou budou utírat již látkovými ručníky
 • rodiče vstupují do MŠ s rouškou, nebudou se v šatnách dlouho zdržovat – jen předají dítě do třídy a hned odcházejí

– Otevření MŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,

Rada města Třince na své 48. schůzi dne 11.05.2020 usnesením č. 2020/1657 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání

 1. rozhodla

o ukončení výkonu nezbytné péče o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu v mateřské škole v Třinci, ulice Štefánikova č. p. 772, kterou Rada města Třince určila na své 44. schůzi usnesením č. 2020/1561, a to ke dni 24.05.2020

 • rozhodla

o zahájení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec a to z důvodu rozvolňování opatření zavedených v důsledku prevence proti šíření nákazy, s účinností od 25.05.2020.

Každé dítě bude mít před vstupem do MŠ podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍstáhněte si jej v sekci KE STAŽENÍ a vyplněné přinesete do MŠ. Děkujeme.

Jak to bude v MŠ vypadat?:

 • děti ani zaměstnanci nebudou nosit roušky
 • nebude scházecí oddělení, tudíž si děti přiveďte ráno již do své třídy !!!
 • budeme chodit s dětmi častěji na zahradu (dejte dětem vhodné oblečení)
 • místnosti se budou každou hodinu větrat na 5 min. (děti při větrání v místnosti nebudou)
 • budeme 2x denně dezinfikovat kliky, hračky, stoly, židle, atd.
 • jídlo budeme dětem podávat v rukavicích
 • děti se po umytí rukou budou utírat jednorázovými papírovými utěrkami
 • rodiče vstupují do MŠ s rouškou, nebudou se v šatnách dlouho zdržovat – jen předají dítě do třídy a hned odcházejí

– Dokument MŠMT: Provoz MŠ do konce šk.roku 2019/2020

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Praha, 30. 4. 2020
1
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Úvod
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.
Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.2 V prostorách mateřské školy
 Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).
2
 Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně. Ve třídě
 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování
 Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z následujících možností:
• Školní stravování – v běžné podobě.
• Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
3
Základní pravidla pro provádění úklidu
 Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
 Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál. Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
  Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny
  Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
  Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví.
  Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí ve škole.
  Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.
  4
  Je-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek.
  Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu). Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
  Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
   písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
   písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy
  V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Výjimka je stanovena pro učitele v mateřské škole. V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Z Mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, osobním ochranným pracovním prostředkem. V dalším odkazujeme na stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které je k dispozici zde.
  Přesto doporučujeme, aby škola disponovala určitou zásobou roušek či jiných ochranných prostředků pro případ potřeby.
  Další podrobnosti lze nalézt v Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese (dostupné zde). Co připravit před znovuotevřením školy
   Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
   Škola by měla včas informovat zákonné zástupce dětí o
  • organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech:
  ▪ povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha),
  ▪ provozu školy a hygienických opatřeních.