All posts by Alena Roiková

– Zápisy do MŠ

Zápisy do všech 4 mateřských škol našeho subjektu budou probíhat ve dnech

3. – 4. 5. 2021 a to na jednotlivých mateřských školách

Způsoby podání žádostí:

 • žádost si rodiče mohou předem stáhnout z webových stránek ze sekce: Ke stažení a doma vyplní
 • vyplněnou žádost podají osobně v MŠ (oba dny v době od 7:00-15:00 hodin), kde obdrží i další formuláře a informace o zápise a MŠ
 • pokud nemáte doma tiskárnu, žádost a další formuláře dostanete u zápisu
 • kritéria pro přijímaní dětí si můžete předem prostudovat, popř. stáhnout rovněž ze sekce: Ke stažení a podepsané přinést již k zápisu
 • sebou si nezapomeňte vzít rodný list dítěte !!!
 • vzhledem k mimořádnému epidemiologickému opatření se k zápisu dostaví pouze jeden z rodičů- s respirátorem
 • zápis na MŠ Tyrská bude probíhat na chodbě u vchodu do ředitelny (půjdete po vyznačených šipkách směr ředitelna a zápisy), rodič se nebude muset zouvat a ostatní rodiče budou čekat venku v odstupu dvou metrů od sebe

Těšíme se na Vás a děkujeme za pochopení….musíme to zvládnout !!!

– Uzavření MŠ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
– dětí v mateřské škole….
– Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne). Rodiče budou emailem dostávat výukový materiál.
– Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, bude otevřena MŠ Bezručova v Třinci. Rodiče si zavolají do vybrané MŠ a zeptají se, co budou potřebovat k tomu, aby jejich dítě mohlo tuto MŠ navštěvovat. Pokud budou potřebovat potvrzení o tom, že navštěvují nyní MŠ Čtyřlístek, ředitelka jim potvrzení vydá po telefonické domluvě na čísle: 603945400.
– Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

– Karneval v MŠ

Milí rodiče, ve středu 10.2.2021 budeme mít s dětmi dopoledne ve školce karneval. Prosím dejte dětem masky už ráno – po příchodu do školky jim je oblékněte. Děkujeme.

 • ohledně focení: děti fotit budu, ale z důvodu uzavření fotoslužeb (fotoateliérů) Vám fotky dětí rozešlu emailem.

– Vánoce ve školce

V pátek 18. 12. 2020 dopoledne budou probíhat ve všech třídách MŠ Tyrská Vánoce. Děti se dozví něco o tradicích Vánoc, snědí si cukrovíčko a pod stromečkem najdou dárečky.

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny budou probíhat od středy 23. 12. 2020- neděle 3. 1. 2021

PŘEJEME VŠEM NÁDHERNÉ VÁNOCE PROŽITÉ V KLIDU, VE ZDRAVÍ A POHODĚ.

– Další sdělení rodičům

Vážení rodiče,

od pondělí 9. 11. 2020 se pokusíme obnovit provoz MŠ v normálním režimu. Jen Vás prosím, pokud Vaše dítě (nebo někdo z členů Vaší domácnosti) bude jevit známky nemoci, neposílejte jej do MŠ. Mějte na paměti, že tím ohrožujete zdraví všech ostatních.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Alena Roiková

– Důležité sdělení o provozu MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že přibývá nakažených a to i z řad personálu, jsem nucena Vás poprosit, abyste do MŠ ještě nadále neposílali děti, které si můžete ponechat doma. Budeme muset spojovat třídy kvůli nedostatku učitelek. Nemáme jinou možnost, jak danou situaci vyřešit.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení. Je to i pro nás hodně těžké, mateřské školy nezavírají, ale nemá v nich kdo učit, když učitelky musí být doma v karanténě, z důvodu pozitivního člena rodiny. A netýká se to pouze učitelek, ale i ostatního personálu.

O dalším vývoji situace Vás budu průběžně informovat.

Přeji všem pevné zdraví.

Alena Roiková

V Třinci dne 30.10.2020

Informace ke karanténě- dostanete i do emailů

Vážení rodiče,

dnes jsme dostali informaci od Hygieny, že je paní učitelka ze Zelené třídy pozitivní na Covid a má velice vážný průběh nemoci.

Co to pro Vás i nás v příštím týdnu znamená?:

 • Všechny děti ze Zelené třídy, které byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou, tj, které chodily do MŠ od 12.- 15.10. 2020 (jedná se o 14 dětí, které bude kontaktovat i call centrum) musejí zůstat v karanténě do čtvrtku 29. 10. 2020
 • Karanténa znamená, že nikam nesmí chodit, musí být doma, maximálně na zahradu u rodinného domu, na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost. Neměly by tam chodit ani návštěvy
 • Všichni budou kontaktováni pracovníky call centra, o nařízené karanténě a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budou objednáni na odběrové místo na testy
 • Vzhledem k vážnosti nakažení (a jedná se už i o další 2 učitelky, které čekají na výsledky testů, neboť byly v kontaktu s pozitivními osobami ve své domácnosti) musíme udělat další nouzové opatření:  
 • po domluvě se zřizovatelem se celý příští týden od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 otevře pouze jen jedna třída a to pro děti, jejichž rodiče oba pracují a nemohou si dítě/děti nechat doma. V této třídě budou pracovat celý týden (kromě středy-Státního svátku) pouze dvě stejné učitelky- nebudeme se střídat, abychom byli v karanténě co nejvíce osob a eliminovali nákazu na minimum i mezi námi! Tudíž prosíme i Vás rodiče, aby jste opravdu, JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ, příští týden zvážili docházku dětí do MŠ!

DO PÁTKU 23. 10. 2020 (DO DNEŠKA) DO 18,00 HODIN (PROSÍM) MI VŠICHNI RODIČE POTVRDÍ NEÚČAST NEBO V NUTNÉM PŘÍPADĚ ÚČAST DÍTĚTE DO MŠ. (MUSÍME VĚDĚT POČET HLAVNĚ I KVŮLI KUCHYNĚ).-odpovězte prostřednictvím svých emailů- do emailů svých tříd. Tyto informace Vám během dnešního dne paní učitelky zašlou.

 Ostatní INFORMACE od hygieny:

 • V případě potíží u dětí, kontaktujte dětské lékaře, rovněž Vás mohou objednat na odběry. Pokud by rodič potřeboval vystavit Paragraf-karanténu, rovněž se vše řeší přes dětské lékaře
 • Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky,

DĚKUJEME ZA VSTŘÍCNOST A POCHOPENÍ  !!!!

S přáním pevného zdraví

Bc. Alena Roiková, ředitelka MŠ.

– Informace k momentální situaci Covidu

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS V PŘÍPADECH, KTERÉ MOHOU
V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19
VE ŠKOLÁCH NASTAT:
• Pokud je pozitivní dítě/žák/student, učitel
nebo jiný zaměstnanec školy – místně příslušná krajská hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné karanténě kontaktů
a o protiepidemických opatřeních, přičemž jeden nakažený neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy.
• PCR pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru, pokud nejsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely,
nebo pokud lze přetrvávající příznaky vysvětlit jinak. Izolace se ukončuje bez provedení PCR testu.
• U blízkých kontaktů nakaženého dítěte/žáka/studenta/učitele nebo jiného zaměstnance školy je minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů proveden PCR test, při jeho negativitě následuje další PCR test za minimálně 10 dnů po posledním kontaktu s nakaženým, v případě negativity testu dochází k ukončení karantény, při pozitivitě testu
je nutná izolace s ukončením výše uvedeným způsobem.
• Ochrany rizikových domácích kontaktů dětí/žáků/ studentů a zaměstnanců školy je nutné dosáhnout úpravou režimu v domácnosti – omezit blízký osobní kontakt, nošení roušky apod.
• Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
• Zpracováno ke stavu ke dni 24. srpna 2020