All posts by Alena Roiková

– 30.6.2021 Prázdniny u vody

30.6., což je poslední školní den, pořádá Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec,p.o. ve spolupráci s DDM Třinec akci „Zahájení prázdnin“ na letním koupališti.

– Opatření od 10.5.2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
s účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
  • při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob
  • zákaz vstupu třetích osob do škol: V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech !

– 15. 6. 2021 Rozloučení s předškoláky

V úterý 15. 6. 2021-dopoledne- se slavnostně a rozloučíme s našimi předškoláčky. Děti budou odpovídat na otázky a tradičně budou pasovány na školáky. Dostanou na památku triko a fotoknihu. Z důvodu opatření u toho nemohou být rodiče, ale my děti při akci vyfotíme a fotografie Vám zašleme na emaily. Dejte prosím dětem slavnostnější oblečení. Děkujeme.

– Testování dětí od 3.5.2021

Od 3. května 2021 se zmírňují pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení tak, že se preventivní testování bude provádět jen jednou týdně- v pondělí. Ve čtvrtek testování již nebude probíhat.

– Otevření MŠ od 12. 4. 2021

Všechny 4 MŠ našeho subjektu se otevřou v pondělí 12. dubna 2021 pro předškoláky, níže uvedené informace k otevření si důkladně pročtěte:

1. Děti se budou testovat vždy 2krát týdně (v pondělí a ve čtvrtek) a to antigenními testy SINGCLEAN…. z nosní dutiny. Ale není potřeba tyčinku zastrkávat daleko do nosu. Test bude provádět buď pověřená osoba, která bude u testování, nebo i sám rodič. 

2. Ráno se nejdřív dostavte s dítětem na TEST, který se bude provádět v chodbě u vchodu do ředitelny zezadu MŠ. (jděte po šipkách ŘEDITELNA). Nebudete se muset zouvat, ani svlékat. U testování bude vždy osoba, která na testování bude dohlížet, testy zapisovat a vyhodnocovat. 

3. Každé dítě bude mít svou KARTU, do které se bude zapisovat datum testu, hodina testu, vyhodnocení testu, odběratel testu a podpis zákonného zástupce a jeho telefon.

4. Rodiče nebudou na vyhodnocení testu čekat, neboť vyhodnocení testu trvá 15 minut a docházelo by k frontám. Mohou si vyčkat v autě nebo venku v odstupech a hlídat si čas. Volat budeme pouze rodičům, jejichž dítě bude POZITIVNÍ. 

5. Děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví a do 9. 4. 2021 chodily na Bezručovu MŠ, budou chodit od pondělí do své MŠ Čtyřlístek- i když nejsou předškoláci !!! Rodiče donesou potvrzení o tom, že pracují ve zdravotnictví. 

6. Na MŠ Tyrská bude nadále scházecí i rozcházecí oddělení,(dětí nebylo nikdy více než 15 a nyní budeme i vědět, že jsou děti dle testu negativní).

Poznámka: Jelikož byly mateřské školy celý březen uzavřeny, budou všechny děti od placení školného v měsíci březnu osvobozeny.

– Zápisy do MŠ

Zápisy do všech 4 mateřských škol našeho subjektu budou probíhat ve dnech

3. – 7. 5. 2021 a to na jednotlivých mateřských školách

v době od 7.00-15.00 hodin.

!!POZOR!! v Pondělí a ve Čtvrtek se budou zápisy konat až po testování dětí a to od 8,30-15,00 hodin.

Způsoby podání žádostí:

  • žádost si rodiče mohou předem stáhnout z webových stránek ze sekce: Ke stažení a doma vyplní
  • vyplněnou žádost podají osobně v MŠ, kde obdrží i další informace.
  • pokud nemáte doma tiskárnu, žádost a další formuláře dostanete u zápisu
  • kritéria pro přijímaní dětí si můžete předem prostudovat, popř. stáhnout rovněž ze sekce: Ke stažení a podepsané přinést již k zápisu
  • sebou si nezapomeňte vzít rodný list dítěte !!!
  • vzhledem k mimořádnému epidemiologickému opatření se k zápisu dostaví pouze jeden z rodičů- s respirátorem
  • zápis na MŠ Tyrská bude probíhat na chodbě u vchodu do ředitelny (půjdete po vyznačených šipkách směr ředitelna a zápisy), rodič se nebude muset zouvat a ostatní rodiče budou čekat venku v odstupu dvou metrů od sebe

Těšíme se na Vás a děkujeme za pochopení….musíme to zvládnout !!!

– Zápisy na prázdninový provoz- netýká se dětí MŠ Čtyřlístek!!!!

Vážení rodiče, zápis na prázdninový provoz proběhne v pondělí 4. 5. 2020 v době od 7-15,00 hodin v MŠ Tyrká 670. Sebou přineste vyplněnou žádost, kterou naleznete v sekci KE STAŽENÍ, ofocený evidenční list z vaší stávající MŠ a finanční hotovost. (stravné: 30,- Kč/den, dítě s odkladem ŠD platí 32,- Kč/den, školné: 100,- Kč/týden)